มาสร้าง Infographic แนวรูปวงกลมแบบง่ายๆ ใน 1 นาทีกัน โดยเราจะเริ่มจากใช้ Chart รูปโดนัท เพื่อช่วยแบ่งย่อยชิ้นส่วนก่อน จากนั้นค่อยแปลงจาก Chart มาเป็น Shapes ด้วยการ Paste Special

Let’s create a circular infographic in just a minute. We will start from a doughnut chart, then convert the pieces in the chart to shapes with the Paste Special command