Episode นี้ จะมาชวนคุณสร้าง Template ใน PowerPoint กัน ช่วยประหยัดเวลา และทำให้เกิด consistency ในชิ้นงาน เช่น การวางโลโก้บริษัทในทุกๆ หน้าโดยอัตโนมัติ การใช้ fonts และธีมสีเดียวกันตลอดชิ้นงาน

นี่คือซีรี่ส์ “Good Design in PowerPoint” ที่ผมจะหยิบยกหลักการในการดีไซน์ จากหนังสือ  The Non-Designer’s Design Book มาผนวกเข้ากับเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน PowerPoint ที่จะช่วยเราในการนำหลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้  รวมทั้งมี Exercise File ให้ลองทำตามไปพร้อมๆ กันด้วย

Exercise File:

Good Design in PowerPoint – EP3.3 – Exercise File