Posted in PowerPoint

สร้าง Template เท่ๆ ไว้ใช้เก๋ๆ กันถ้วนหน้า – Good Design in PowerPoint | Episode 3.3

Episode นี้ จะมาชวนคุณสร้าง Template ใน PowerPoint กัน ช่วยประหยัดเวลา และทำให้เกิด consistency ในชิ้นงาน เช่น การวางโลโก้บริษัทในทุกๆ หน้าโดยอัตโนมัติ การใช้ fonts และธีมสีเดียวกันตลอดชิ้นงาน

นี่คือซีรี่ส์ “Good Design in PowerPoint” ที่ผมจะหยิบยกหลักการในการดีไซน์ จากหนังสือ  The Non-Designer’s Design Book มาผนวกเข้ากับเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน PowerPoint ที่จะช่วยเราในการนำหลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้  รวมทั้งมี Exercise File ให้ลองทำตามไปพร้อมๆ กันด้วย

Exercise File:

Good Design in PowerPoint – EP3.3 – Exercise File

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s