แจกฟรี 1 Year Planning Gantt Chart – Excel Template สำหรับใช้วางแผนภาพใหญ่ของทั้งปี สำหรับใช้วางแผนแบบ High-level ในระดับรายสัปดาห์

Features

  1. ใส่ Input ง่าย และแสดงผลเป็น Gantt Chart
  2. สามารถ Filter ดูงานในแต่เดือน ไตรมาส หรือช่วงครึ่งปีแรก/หลัง ได้

หมายเหตุ
ต้องอนุญาตให้ Macro ในไฟล์ทำงานได้ ถึงจะใช้งาน Features ต่างๆ ได้สมบูรณ์ครับ