Trick นี้ สั้นและง่ายสุดใน 3 โลก

หากต้องการจะใส่ค่าเหมือนๆ กันในหลายๆ Cells…

ให้เลือก Cells ที่ต้องการเหล่านั้น (โดยกด Shift หรือ Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิ้กเลือกจนครบ)

จากนั้น พิมพ์ค่าที่ต้องการ แล้วกด Ctrl+Enter…

เสร็จแล้ว!!

ตัวอย่างครับ:

CTRL_ENTER_EXAMPLE

วิธีนี้ช่วยลดเวลาที่อาจจะต้องใช้ในการ Copy&Paste โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนแค่ค่า (Value) แต่ไม่อยากเปลี่ยน Format ของ Cells นั้นๆ เช่นสีสันต่างๆ ซึ่งถ้าหาก Copy&Paste เลย ก็จะต้องมา Format ใหม่ หรือจะ Paste Value ก็หลายคลิ้กอีก… ขี้เกียจ..