Copy & Paste เป็น action ที่เราทำบ่อยมากๆ ในการทำงานทุกวัน

แต่หลายๆ ครั้ง เรามักจะติดขัดกับข้อจำกัดที่ว่าเราสามารถ Paste ได้แค่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่ง Copy มาเท่านั้น

วันนี้เลยจะชวนมาใช้ Clipboard History ที่เป็นเครื่องมือที่มีมาให้อยู่แล้วใน Windows 10

โดยเพียงแค่เรากด Win+V ก็จะทำให้การทำงานของเรา ลื่นไหล และราบรื่นยิ่งขึ้นแล้วครับ