วิธีวาดโพสต์อิทหลายๆใบ (เป็นสิบๆ ร้อยๆ ใบ) ใน PowerPoint โดยใช้เวลาแค่นาทีเดียว ง่ายๆ โดยเริ่มจากการใช้ Smart Art แล้วค่อยมา Ungroup มันทีหลัง