Morph Transition เป็น Transition Effect ที่ทำให้การเปลี่ยน slide ดูลื่นไหล โดยสิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือ มันสามารถใช้กับ Shapes ที่แตกต่างกันได้ด้วย เช่นจากรูปสี่เหลี่ยม ไปเป็นรูปวงกลม ทำได้ง่ายๆ แค่ใส่เครื่องหมาย !! เพิ่มเข้าไปในชื่อ และใช้ชื่อเดียวกันในทั้ง 2 Shapes