Episode นี้ เราจะมาดูกันในเรื่องของ Repetition และทริคการใช้ปุ่ม F4 กับ Eyedropper ใน PowerPoint เพื่อให้ได้งานดีไซน์ที่ดี

นี่คือซีรี่ส์ “Good Design in PowerPoint” ที่ผมจะหยิบยกหลักการในการดีไซน์ จากหนังสือ  The Non-Designer’s Design Book มาผนวกเข้ากับเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน PowerPoint ที่จะช่วยเราในการนำหลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้  รวมทั้งมี Exercise File ให้ลองทำตามไปพร้อมๆ กันด้วย

ปะ ลุยกันต่อ…

Exercise File Good Design in PowerPoint – EP3.1 – Repetition (Part 1) – Exercise File