One picture is worth ten thousand words

Chinese proverb

ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดได้นับหมื่นคำ….

แต่ใน Presentation Slide เราก็มักต้องการเพิ่มคำที่หมื่นกว่าๆ เข้าไปเพื่อกำกับหรืออธิบายประเด็นที่เราต้องการจะสื่อ

หนึ่งในเทคนิคที่ทำให้การใส่คำพูดเข้าไปแล้วทำให้ภาพที่ยังคงความสวยงามดูเป็นมืออาชีพ และช่วยให้สร้าง Impact ได้ดียิ่งขึ้นหากเลือกใช้ภาพและคำได้อย่างเหมาะสม คือการใช้ Clipping Mask จาก Text ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเอง

ดูตัวอย่างวิธีทำได้จากวิดีโอข้างล่างนี้เลยครับ

หมายเหตุ: การทำ Clipping Mask จาก Text ใน PowerPoint ลักษณะนี้ สามารถทำได้ใน PowerPoint version 2013 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ