Site icon QuickQuick

เลือกทั้งตารางข้อมูลในพริบตา

Trick นี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องทำงานกับตารางข้อมูลบ่อยๆ

เวลาทำงานกับตารางข้อมูลใน มีหลายครั้งที่เราต้องการจะเลือกทั้งตาราง (ในกรณีของผม มักจะเป็นการ Copy ข้อมูลไปปู้ยี่ปู้ยำโดยไม่ให้กระทบกับตารางข้อมูลต้นฉบับ)

ที่ผมสังเกตก็คือ แต่ละคนจะมีวิธีการในการเลือกทั้งตารางแตกต่างกัน

บางคนอาจจะใช้ Mouse ลากเอา (ซึ่งถ้าตารางมันมีจำนวน Rows เยอะๆ ก็จะยากหน่อย)

บางคนใช้ปุ่ม Ctrl + Shift แล้วก็ลูกศร ขึ้นๆ ลงๆ ซ้ายขวาซ้ายขวา..

แต่วิธีที่ (ผมคิดว่า) ง่ายที่สุดก็คือการกด Ctrl + A ครับ

เพียงแค่ให้มี Active Cell เป็นส่วนหนึ่งของตารางข้อมูลที่เราต้องการ จากนั้นก็กด Ctrl + A

ทั้งตารางข้อมูล (ที่อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน) ก็จะถูกเลือกแล้วครับ

หมายเหตุ : จากตรงนี้ หากเรากดอีก Ctrl+A อีกครั้ง ก็จะเป็นการเลือกทุก Cells ในชีทแทน

….

แถม #1

แถม #2

หลังจากเลือกทั้ง Row/Column แล้ว…

Exit mobile version